Incompany training

Aansluiting salaris- en HR-afdeling is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Aansluiting salaris- en HR-afdeling

Optimale samenwerking tussen de salaris- en HR-afdeling

De taken van de HR-medewerkers en salarisadministrateurs liggen in elkaars verlengde zonder dat er een duidelijke scheidslijn is tussen beide aandachtsgebieden. Samenwerking tussen beide is noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Tijdens de training worden de raakvlakken tussen beide vakgebieden besproken en krijgt u tips voor een optimale samenwerking, maar worden ook de risico’s als gevolg van miscommunicatie aan de orde gesteld. Deze cursus is ook uitermate geschikt voor een incompany-training.

Bestemd voor

 • Salarisadministrateurs
 • Personeelsfunctionarissen
 • Financieel administrateurs

Inhoud

 • Arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden
 • Auto van de zaak
 • Belonen
 • Einde dienstverband; transitievergoeding, afrekeningen, WW-uitkering, enz.
 • Ketenaansprakelijkheid loon(heffingen)
 • Loonbeslag en werkgeversverklaring
 • Loonkostensubsidies
 • Minimumloon
 • Pensioen en arbeidsongeschiktheid
 • Uitruilen arbeidsvoorwaarden
 • Verlof en verzuim
 • Werkkostenregeling