Incompany training

Actualiteiten huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Actualiteiten huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen

Huwelijkse voorwaarden als instrument bij financiële planning of estateplanning? Wat zijn de ontwikkelingen in het Burgerlijk Wetboek en in de jurisprudentie met betrekking tot huwelijkse voorwaarden? Wat moet er bijvoorbeeld verrekend worden bij echtscheiding?

Resultaat

Na deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de voor- en nadelen van de huwelijkse voorwaarden en heeft u oog voor alternatieve oplossingen;
  • kunt u een verrekening maken van jaarlijks overgespaard vermogen.

Inhoud

  • wat is het doel van huwelijkse voorwaarden? Te denken valt aan het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid en het beschermen van familievermogen.
  • hoe ziet een optimaal verrekenbeding er uit?
  • na het opmaken van de huwelijkse voorwaarden is het belangrijk deze ook uit te voeren en opgenomen verplichtingen na te komen. Wat zijn de risico’s als dat niet gebeurt?
  • wat is de impact van de nieuwe Successiewet?