Incompany training

Actualiteiten Lonen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Actualiteiten Lonen

Loon- en salarismedewerkers en loon- en salarisadviseurs van het accountantskantoor hebben jaarlijks te maken met een veelheid aan wijzigingen in de wet- en regelgeving. De informatievoorziening naar en advisering aan klanten op het gebied van lonen, arbeidsrecht en sociale zekerheid wordt steeds belangrijker. Ondanks alle pogingen tot administratieve lastenverlichting is het voor ondernemers onmogelijk om op de hoogte te blijven van al deze nieuwe wet- en regelgeving. De loonmedewerkers en adviseurs van het accountantskantoor moeten als vanzelfsprekend goed op de hoogte zijn van genoemde onderwerpen.

Inhoud

  • correcte verloning DGA (gebruikelijk loon, wel/niet verzekeringsplicht, positie partner, ZvW-vergoeding/afdracht)
  • werkkostenregeling
  • ontslag en (deeltijd-)WW
  • CAO vs arbeidsrecht
  • WIA en herverzekeren / eigenrisicodragerschap
  • aanvullende actuele onderwerpen