Incompany training

Beoordelingsopdrachten (Vaktechnisch overleg) is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Beoordelingsopdrachten (Vaktechnisch overleg)

Beoordelingsopdrachten zijn in de accountantspraktijk vaak een ondergeschoven kindje. Veelal weinig bekend bij cliënten, maar zeer geschikt om het gat tussen een samenstel- en vrijwillige controleopdracht op een efficiënte manier te dichten. Kleine organisaties komen bij een vrijwillige controleopdracht vaak niet verder dan een oordeelonthouding. Dan kan de beoordelingsopdracht aan de wens tot controle tegemoet komen, terwijl er meestal een positieve uitspraak over de jaarrekening gedaan kan worden. Het meerwerk ten opzichte van samenstellen is erg beperkt!

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u bepalen in welke situaties de beoordelingsopdracht toegevoegde waarde geeft. Kent u de eisen voor uitvoering, NVCOS 2400 en kunt u een beoordelingsopdracht uitvoeren

Inhoud

  • verschillen met de samenstellingsopdracht
  • toegevoegde waarde voor cliënt
  • vereisten voor uitvoering NVCOS 2400
  • praktische toepassing van begrippen als materialiteit, risico inschatting, AO/IB onderzoek
  • uit te voeren werkzaamheden en beoordelen van jaarrekening posten
  • het formuleren van conclusies
  • keuze van de beoordelingsverklaring en betekenis hiervan