Incompany training

Commerciële jaarrekening op fiscale gronden is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Commerciële jaarrekening op fiscale gronden

Voor kleine rechtspersonen bestaat de mogelijkheid om de jaarrekening op te stellen op fiscale grondslagen. Voor u als adviseur betekent dit dat u de klant op dit gebied adviseert.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u kennis van deze nieuwe wet- en regelgeving
 • heeft u zicht op de aandachtpunten die van belang zijn bij de overgang naar de jaarrekening op fiscale grondslag
 • kunt u de klant adviseren over de voor- en nadelen van het toepassen van de fiscale grondslagen bij de jaarrekening.

Inhoud

 • het fiscaal en commercieel winstbegrip
 • verschillen tussen de jaarrekening en de fiscale winstaangifte
 • verhouding maatschappelijk aanvaardbare normen en goedkoopmansgebruik
 • toepassing van de grote criteria, overgang middelgrote naar kleine rechtspersoon
 • afwijkende toerekening van opbrengsten
 • waardering van materiële vaste activa
 • voorraden en onderhanden werk
 • vorming voorzieningen
 • informeel kapitaal
 • vorming belastinglatentie
 • belastingen naar de winst in de jaarrekening
portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

Projectleider

06-11920119