Incompany training

De inhoud van de jaarrekening voor kleine ondernemingen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


De inhoud van de jaarrekening voor kleine ondernemingen

(basiscursus)

Zoals u weet is gebruik van rapportage software geen garantie voor een foutloze jaarrekening! Niet iedereen is in voldoende mate op de op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en wordt jarenlang voortgeborduurd op de inhoud van het voorgaand jaar. In deze cursus wordt de standaard inhoud van de jaarrekening voor kleine rechtspersonen behandeld. Ook is er aandacht voor passende verslaggeving bij niet-rechtspersonen.

Resultaat

Na het volgen van de cursus zijn beginnend en ervaren assistenten en accountants in staat een jaarrekening in te richten die voldoet aan de inrichtings- en publicatievereisten voor kleine BV’s. Ook kent u de aanpassingen voor niet-rechtspersonen.

Inhoud

  • aan de hand van een voorbeeldrapport worden de vereisten uit 2BW Titel 9 en de RJK behandeld (w.o. modellen, grondslagen, toelichtingen en overige gegevens)
  • specifiek aandacht voor veel voorkomende fouten in de formulering van grondslagen
  • omgaan met de jaarspecifieke toelichtingen
  • publicatievoorschriften
  • toelichtingen bij niet rechtspersonen
  • voorbeelden en casusposities
  • bij voorkeur wordt gerefereerd aan uw eigen rapporteringsstandaard
portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

Projectleider

06-11920119