Incompany training

Flex B.V. voor accountants is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Flex B.V. voor accountants

De directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn bv worden steeds meer vereenzelvigd. Fiscaal en civielrechtelijk. De Flex-bv is niet transparant, maar de activiteiten in de bv worden steeds vaker rechtstreeks aan de dga toegerekend. Dat heeft vergaande gevolgen, voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de dga én voor de belastingheffing van de bv en de dga. De dga moet zakelijk handelen met zijn bv, maar waar de grens ligt tussen zakelijk en onzakelijk handelen is allesbehalve duidelijk. Dat levert veel geschillen op met de Belastingdienst, over het salaris dat de dga bij de bv moet opnemen, de aftrek van persoonsgebonden kosten, enz.

De spelregels voor een correcte belastingheffing van de dga en zijn bv veranderen voortdurend, door nieuwe wetgeving, beleid van Financiën en rechtspraak. Deze cursus biedt u inzicht in die spelregels.

Inhoud

 • wel of geen flex-bv?
 • de dga als directeur, statutair of titulair
 • de dga als aandeelhouder
 • echt en fictief loon; actualiteiten gebruikelijk loon
 • fiscaal vriendelijke beloningsvormen
 • pensioenrechten (in eigen beheer)
 • de levensloopregeling
 • de aanmerkelijk-belangregeling
 • doorschuiven AB-claim bij schenken en overlijden
 • verzilveren van het vermogen in de bv
 • beleggen in de bv of in privé
 • de dga en de werkkostenregeling
 • voordelig bankieren met de bv
 • het vernieuwde huwelijksvermogensrecht en de dga