Incompany training

Highlights HRA COS, verdieping en vooral de praktische toepassing is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Highlights HRA COS, verdieping en vooral de praktische toepassing

In 2010 heeft elke accountant de Clarity cursus gevolgd. Maar bent u nu echt op de hoogte van de wijzingen in de NVCOS? Tijdens deze cursus komen standaarden aan bod die sinds 2010 inhoudelijk gewijzigd zijn en bij vrijwel elke controleopdracht van toepassing zijn. De inhoud van deze training is mede gebaseerd op onze ervaringen bij OKB’s en interne kwaliteitstoetsingen.

Resultaat

Na afronding van deze cursus bent u op de hoogte van de concrete invloed op uw controlewerkzaamheden van de behandelde Standaarden.

Inhoud

  • NVCOS structuur, status bij review AFM en RvT
  • NVCOS 260 en 265: communicatie met management en RvC van o.a. AO/IB gebreken
  • NVCOS 240 en 260: fraude, wet en regelgeving en verplichtingen voor de accountant
  • NVCOS 320 en 450: materialiteit en evaluatie controlebevindingen
  • NVCOS 510 initiële controleopdrachten, review dossier voorgaande accountant
  • NVCOS 540 schattingen
  • NVCOS 550 verbonden partijen
  • NVCOS 700 e.v.: verklaringenstelsel, toelichtende paragrafen, overgang andere strekking verklaring
  • toepassing door middel van casusposities