Incompany training

Interne kwaliteitsreview: praktische invulling op uw MKB-accountantskantoor is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Interne kwaliteitsreview: praktische invulling op uw MKB-accountantskantoor

Veel kantoren besteden veel aandacht aan kwaliteitsbeheersing en toetsing van opdrachten. Zo wordt gebruik gemaakt van tweede lezing vooraf, interne reviews achteraf en OKB’s. In de NVAK is interne kwaliteitsreview zelfs voorgeschreven.

Voor een goede werking hiervan is het van belang dat uw medewerkers, zowel uitvoerend als reviewend, inzicht hebben in het te hanteren toetsingskader.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u inzicht in de verschillen tussen de soorten kwaliteitsreviews, de geldende vereisten en de praktische invulling voor uw kantoor.

Inhoud

  • overzicht van de voorschriften uit NVAK ass en NVAK aav (VAO op verzoek)
  • de verschillen tussen tweede lezing, interne review en OKB.
  • interpretatie van de binnen uw kantoor gehanteerde vragenlijsten (w.o. SRA, NOVAK)
  • invulling toetsingskader aan de hand van concrete casusposities en best practices
  • praktische invulling reviewproces
  • zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de kantoor eigen interne procedures en dossiervorming (eigen voorbeelddossier)
  • op verzoek aandacht voor uitvoering review controledossiers en OKB controleopdrachten