Incompany training

Jaarrekening van de BV op fiscale grondslagen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Jaarrekening van de BV op fiscale grondslagen

Voor kleine rechtspersonen bestaat de mogelijkheid om de jaarrekening op te stellen op fiscale grondslagen. Voor u als adviseur betekent dit dat u de klant op dit gebied adviseert.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u kennis van deze nieuwe wet- en regelgeving. Heeft u zicht op de aandachtpunten die van belang zijn bij de overgang naar de jaarrekening op fiscale grondslag. Kunt u de klant adviseren over de voor- en nadelen van het toepassen van de fiscale grondslagen bij de jaarrekening.

Inhoud

  • het fiscaal en commercieel winstbegrip
  • verschillen tussen de jaarrekening en de fiscale winstaangifte
  • voor- en nadelen fiscale grondslagen onder verschillende omstandigheden;
  • toepassing van de grote criteria, overgang kleine naar middelgroot rechtspersoon
  • waardering van materiële vaste activa
  • deelnemingen
  • fiscale voorzieningen en reserves
  • op te nemen toelichtingen
  • winstbelasting in de jaarrekening (RJ 272)