Incompany training

Jaarrekening bespreking als adviesgesprek is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Jaarrekening bespreking als adviesgesprek

Bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening met uw klant probeert u verder te gaan dan pagina voor pagina het boekje doornemen. In deze cursus wordt u getoond hoe u de vertaalslag kunt maken van een jaarrekening naar aanvullende dienstverlening.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u in staat adviespunten vanuit de jaarrekening en de actualiteit te signaleren en deze effectief te bespreken. U kunt kansrijke punten voor de jaarrekeningbespreking herkennen en inspelen op de specifieke situatie en branche-ontwikkelingen. Daarnaast weet u hoe u nieuwe (opvolgende) adviesopdrachten uit de bespreking halen (cross-selling).

Inhoud

  • de jaarrekening terugkoppelen naar de klant
  • adviespunten signaleren en benutten
  • de bespreekpunten vaststellen
  • de opbouw van de jaarbespreking/adviesgesprek
  • de juiste vragen stellen aan de klant
  • proactief adviseren
  • adviespunten “verkopen” aan de klant
  • communiceren als adviseur