Incompany training

Afdrachtvermindering en loonkostensubsidies is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Afdrachtvermindering en loonkostensubsidies

Veel werkgevers zijn er niet altijd van op de hoogte dat de overheid een aantal aantrekkelijke regelingen heeft voor het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, langdurig werklozen of ouder personeel.

Resultaat

Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van diverse subsidiemogelijkheden en No Risk regelingen voor de verschillende groepen werknemers.

Inhoud

  • uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
  • werknemer van 62 jaar of ouder
  • voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder
  • de structureel functioneel beperkten (SFB)
  • de arbeidsgehandicapten (AGH)