Incompany training

Arbeidsongeschiktheid is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Arbeidsongeschiktheid

Sinds begin jaren 90 is de overheid al bezig om de wetgeving omtrent arbeidsongeschiktheid aan te passen. Ook nu staan er weer wijzigingen op de planning omtrent de ZW teneinde de instroom in de WIA te beperken. Zo zal ook de ZW-premie per werkgever (gedifferentieerd) worden bepaald net als dat ook al gebeurt bij de WGA-premie.

Tijdens de ziekte van de medewerker zijn er wettelijke verplichtingen gedurende de eerste 104 weken (Wet verbetering Poortwachter), maar hoe zit het eigenlijk met de verplichtingen van de werkgever na 104 weken, wanneer er geen (succesvolle) re-integratie heeft plaatsgevonden.

Tenslotte is het nog aandacht voor de ‘gaten’ in het systeem, die met aanvullende verzekeringen kunnen worden gedicht.

Inhoud

  • loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte
  • Wet verbetering Poortwachter
  • modernisering ZiekteWet
  • bepaling arbeidsongeschiktheidpercentage
  • 0-35%
  • WGA-uitkering
  • IVA-uitkering
  • bepaling gedifferentieerde WGA-premie
  • aanvullende verzekeringen
  • herverzekeren (ER WGA)