Incompany training

BTW en de agro-sector is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


BTW en de agro-sector

De plaats van de omzetbelasting in de agrarische sector is complex. De laatste jaren zien we steeds meer agrarische ondernemers die toch opteren voor de omzetbelasting. Deze cursus geeft een integraal beeld van de regelingen die in de agrarische sector op dit terrein gelden.

Resultaat

Na deze cursus:

 • kunt u uw agrarische klant op hoofdlijnen adviseren over de BTW regelingen;
 • weet u wanneer u complexe vragen moet overdragen aan de specialist.

Inhoud

 • regelgevingen en diensten van de landbouwregelgeving
 • wanneer toepassen van optie belaste regeling
 • gevolgen van de optie
 • herrekening – herziening
 • het vervallen van de integratieheffing (Art. 3-3-b)
 • samenwerkingsverbanden
 • grenslanderijen
 • nevenwerkzaamheden
 • heffing inzake quota en rechten
 • vermogensetikettering
 • Europese regelingen
 • bijzondere regelingen (o.a. veehandelregeling, bedrijfsoverdracht)
 • schadevergoedingen (bijv. NAM)
 • subsidies