Incompany training

Business-analyses in nieuw perspectief is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Business-analyses in nieuw perspectief

Maak samen met uw klant heldere en gerichte keuzes voor de toekomst!

Het begrijpen van businessmodellen en daarover een mening kunnen vormen is in toenemende mate een cruciaal, onderscheidend vermogen van accountants. Juist dan wordt verder gegaan dan de gebruikelijke financiële analyses, die zonder diepgaand inzicht in het businessmodel steeds minder zeggen. Veelbelovende ondernemers en ondernemingen kiezen dan ook voor de accountant die in staat is de uitdagingen in hun business te begrijpen.

Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een onderneming waarde creëert voor klanten. Bedrijven komen er in het huidige tijdperk achter dat het ooit gekozen businessmodel niet meer werkt. Nieuwe, innovatieve businessmodellen kunnen businessmodellen die jarenlang leidend waren, in korte tijd op grote afstand zetten.

De opleiding ‘Business-analyses in nieuw perspectief’ gaat in op de nieuwste bedrijfskundige inzichten. Keuzes die de positie van uw MKB-klant uiteindelijk versterken en overlevingskansen in een snel veranderend landschap vergroten.

Inhoud

  • begrijpen van nieuwe en innovatieve business modellen;
  • nader toegelicht: Blue Ocean, De Long Tail, Multi sided marktmodel, Bait & Hook, Freemium en Business model Canvas;
  • alternatieven voor het (nu nog) overheersende businessmodel van een accountantskantoor;
  • trends voor de toekomst;
  • relatie tussen businessmodellen, businessplannen en financiële analyse.