Incompany training

Effectief verzuimmanagement voor de loonadviseur is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Effectief verzuimmanagement voor de loonadviseur

Elke organisatie heeft ermee te maken en elke werkgever doet zijn best om het binnen de perken te houden: (ziekte)verzuim. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de zieke werknemer uiteindelijk arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt. In de training wordt verzuimmanagement vanuit een positieve resultaatverwachting behandeld. Dat wil zeggen u leert vanuit de cijfers de baten van succesvol verzuimmanagement te vertalen naar gerichte acties.

Doel

Na deze training:

 • kunt u de werkgever duidelijk maken wat de (financiële) baten zijn van een goed verzuimbeleid en adviseren over het opzetten daarvan ;
 • heeft u brede kennis op het gebied van verzuim, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • heeft u de communicatieve- en adviesvaardigheden om deze kennis te kunnen overbrengen.

Onderwerpen

 • Preventie en Arbowetgeving
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • rechten en plichten van werkgever en werknemer
 • re-integratie en passend werk; 1e en 2 spoor
 • kosten van verzuim
 • preventie
 • IVA en WGA (WIA)
 • communicatie- en adviesvaardigheden om te kunnen adviseren over verzuim(beheersing)
 • persoonlijk actieplan

Overige informatie

De training ‘Effectief Verzuimmanagement voor de Loonadviseur” is bedoelt voor de salarisadviseur die zich verder wil ontwikkelen als adviseur van zijn klanten op het gebied van verzuim. De training is een uitstekend vervolg op de training “De effectieve loonadviseur”.