Incompany training

Financiering & Bijzonder Beheer is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Financiering & Bijzonder Beheer

Veel van uw klanten hebben hun activiteiten gefinancierd met leningen. Daarvoor zijn financieringsovereenkomsten en bijbehorende (zekerheden)documenten opgesteld. Sommige van uw klanten verkeren in financieel zwaar weer. Zij hebben moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Welllicht dreigt opzegging van de (bank)financiering, met alle gevolgen van dien. Door kennis van de relevante signalen van (toekomstige) financiële probleemgevallen en de juridische aspecten van financieringen, zekerheden en bijzonder beheer kunt u vroegtijdig en adequaat adviseren, begeleiden en aansturen.

Resultaat

Na deze cursus:

 • weet u hoe uw vraagstukken rond financiering en bijzonder beheer kunt oplossen;
 • kent u de contouren van creatieve oplossingen in de voorfase van faillissement;
 • kunt u adequaat reageren op en adviseren bij (tekenen van) financiële en continuïteitsproblemen bij uw klanten.

Inhoud

 • beoordelen van financieringsovereenkomsten
  • algemene (bank)voorwaarden
  • bijzondere bedingen als pari passu, positieve en negatieve hypotheekverklaring, compte joint
 • zakelijke zekerheden
  • pandrecht
  • hypotheekrecht
 • persoonlijke zekerheden
  • borgtocht en hoofdelijkheid
  • keep well verklaringen en soortgelijke instrumenten
  • 403-verklaring
 • herkennen van bijzonder beheer signalen
 • opzegging van financieringsovereenkomsten
 • uitwinning van zekerheden
 • de fiscus
  • rang
  • bodem(voor)recht, bodembeslag
  • melding betalingsonmacht
 • het faillissement en haar gevolgen
 • in de schaduw van het faillissement
  • pauliana
  • verrekening
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • oplossingen
 • praktijkcasuïstiek, mede op basis van uw eigen input