Incompany training

Fiscale advisering met betrekking tot B.V. ’s met verliezen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Fiscale advisering met betrekking tot B.V. ’s met verliezen

Sinds 2007 zijn verliezen nog maar beperkt verrekenbaar met toekomstige winsten. Hoe kunt u deze nog benutten? De Vpb kent een bijzondere regeling voor geliquideerde deelnemingen. Wat moet u doen bij verliesgevende dochtervennootschappen? En kent u de maatregelen tegen de handel in verlies BV’s en de bepalingen voor houdsterverliezen?

Inhoud

  • verliescompensatie IB en Vpb
  • verliesverrekening bij fiscale eenheid, fusies en splitsingen
  • afgewaardeerde vorderingen
  • herwaarderen vastgoed?
  • handel in verlies-BV’s en de houdsterverliesbepaling
  • liquidatieverliesregeling
  • faillissement van dochtermaatschappijen
  • belangrijke jurisprudentie
  • Na afloop kunt u effectieve fiscale maatregelen treffen voor uw cliënten met verliezen.