Incompany training

Flex B.V. voor fiscalisten is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Flex B.V. voor fiscalisten

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht ingevoerd. Door deze nieuwe wetgeving is boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ingrijpend gewijzigd. Wat met name van belang is voor de Mkb-praktijk zijn de wijzigingen in het hele BV-recht.

Het gaat daarbij vooral om een flexibilisering rondom bv’s: vervallen minimumkapitaal, simpelere inbreng in bv (vervallen accountantsverklaringen), eenvoudigere overdraagbaarheid van aandelen, vergroting bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid, enzovoort.

Met het nieuwe BV-recht krijgen bestuurders te maken met aansprakelijkheidsrisico’s rond dividenduitkeringen. Ook bij wanbeleid loopt de bestuurder het risico zelf op te draaien voor eventuele schadeclaims en/of hoge juridische kosten! Wanneer kan aansprakelijkheid worden afgedaan door decharge? Is selectieve betaling toegestaan? En wanneer is er sprake van pauliana?

Inhoud:

  • aansprakelijkheidspositie van de dga
  • interne en externe aansprakelijkheid
  • Flex-BV
  • vermogensonttrekking
  • onbehoorlijk bestuur in of buiten faillissement
  • Pauliana & aansprakelijkheid wegens selectieve betaling
  • doorbraak van aansprakelijkheid?
  • actuele jurisprudentie
  • praktijkcases

U signaleert en beperkt (nieuwe) aansprakelijkheidsrisico’s bij uw cliënt. U vertaalt de gevolgen van actuele jurisprudentie naar uw praktijk.