Incompany training

Grensoverschrijdende arbeid is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Grensoverschrijdende arbeid

Een ondernemer die een buitenlandse werknemer in dienst neemt of een werknemer naar het buitenland zendt, heeft te maken met tal van regels. Ook de werknemer moet alert zijn op de voor hem geldende wet- en regelgeving. Het is van groot belang vooraf te weten wat de fiscale en sociale verzekeringspositie van de werknemer is, omdat reparatie achteraf niet meer mogelijk is.

Resultaat

Na deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving waarmee een ondernemer te maken heeft in geval van grensoverschrijdende arbeid;
  • bent u zich bewust van de voetangels en-klemmen op dit gebied en weet u hoe u die kunt vermijden.

Inhoud

  • regels rond het aannemen en inlenen van werknemers uit andere landen
  • een tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning aanvragen
  • hoe u kunt checken of een buitenlandse werknemer de juiste papieren heeft
  • waar is de werknemer belastingplichtig en waar sociaal verzekerd
  • sancties op betalen onder minimumloon
  • de controlestrategie en bevoegdheden van de belastingdienst en arbeidsinspectie