Incompany training

Insolventie, surseance en faillissement is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Insolventie, surseance en faillissement

Veel ondernemers beleven momenteel zware tijden. De orderportefeuilles lopen terug, betalingstermijnen verslechteren en liquiditeitsprognoses komen niet uit. Het aantal faillissementen is gestegen tot recordhoogte.

Deelnemers aan deze opleiding hebben relaties die kampen met dreigende insolventie. Vroegtijdig de juiste signalen en risico’s onderkennen en daar adequaat naar handelen, is het uitgangspunt voor succesvol herstel.

De opleiding ‘Insolventie, surseance en faillissement’ leert de deelnemers hoe onder (tijds)druk tot een weloverwogen inventarisatie, diagnose en strategie tot herstel gekomen kan worden. Wij hebben deze zeer praktijkgerichte opleiding ontwikkeld om u als adviseur gedegen te laten acteren bij ondernemingen met continuïteitsproblemen. Tevens zullen de handelswijze van banken en curatoren in dergelijke situaties nader toegelicht worden.

Inhoud

Onderwerpen die gedurende twee dagdelen aan bod komen zijn:

 • signalen van naderende continuïteitsproblemen;
 • de juridische aspecten van surseance, faillissement, zekerheden(vestiging) en andere relevante begrippen;
 • het snijden in kosten (personeel, overhead etc.), het bewerkstelligen van een onderhands crediteurenakkoord;
 • de positie van de accountant bij een ondernemingen in zwaar weer;
 • doorstartconstructie;
 • rangorde van crediteuren, eigendomsvoorbehoud en retentierecht;
 • Pauliana, Bodembeslag;
 • de bijzondere positie van de fiscus;
 • bestuurdersaansprakelijkheid.

Resultaat

Na afronding van de opleiding ‘Insolventie, surseance en faillissement’ zijn de deelnemers in staat om:

 • de signalen van nadere continuïteitsproblemen te (her)kennen;
 • de verliesrisico’s juist in te schatten;
 • verliesrisico’s te minimaliseren;
 • de overlevingskansen van kredietnemers vast te stellen;
 • ontwikkelingen op het gebied van insolventiewetgeving, fiscale preferenties en zorgplicht in het juiste perspectief te plaatsen;
 • een goede gesprekspartner te zijn voor alle betrokkenen in het recoveryproces.