Incompany training

Kostenbesparing en rendementsverbetering is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Kostenbesparing en rendementsverbetering

Zeker in deze tijd vraagt uw klant u om advies bij kostenbesparingen of rendementsverbeteringen. De jaarrekening vormt daarbij advies een belangrijk uitgangspunt. Ook niet-financiële informatie vanuit de MKB-onderneming is van belang.

Resultaat

Na deze cursus:

  • kunt u de organisatie van uw klant doorlichten en rendementsverbeteringen voorstellen;
  • kent u de verschillende doorlichtingsmodellen en kunt u de uitkomsten op hoofdlijnen toepassen in de praktijk;
  • kunt u de bevindingen vastleggen in het accountantsrapport.

Inhoud

  • de jaarrekening als uitgangspunt voor kostenbesparing en rendementsverbeteringen
  • financiële doorlichtingsmodellen: Dupont-analyse, Activity Based Costing, Economic Value Added en Balance Scorecard
  • het toepassen van de Balance Scorecard in het MKB
  • gebruik maken van benchmarks en trendgegevens in de MKB-praktijk