Incompany training

Kostenreductie door effectief verzuimmanagement is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Kostenreductie door effectief verzuimmanagement

Elke organisatie heeft ermee te maken en elke werkgever doet z’n best om het binnen de perken te houden: ziekteverzuim. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de zieke werknemer uiteindelijk arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt. In de cursus wordt verzuimmanagement vanuit een positieve resultaatverwachting behandeld. Dat wil zeggen u leert vanuit de cijfers de baten van succesvol verzuimmanagement te vertalen.

Resultaat

Na deze cursus:

  • kunt u de werkgever duidelijk maken wat de (financiële) baten zijn van een goed verzuimbeleid en adviseren over het opzetten van zo’n beleid;
  • kunt u brede kennis op het gebied van verzuim, ziekte, arbeidsgeschiktheid, re-integratie en weet u waar en hoe u aanvullende kennis verwerven.

Inhoud

  • preventie en de Arbowetgeving
  • spelregels Poortwachter
  • rechten en plichten van werkgever en werknemer
  • re-integratie en passend werk: 1e en 2e spoor
  • casemanagement
  • preventie: naar vitale medewerkers via een gezond levensfasebeleid
  • de regeling Inkomensvoorziening Volledig arbeidsongeschikten