Incompany training

Lijfrente en banksparen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Lijfrente en banksparen

Ondernemers en bepaalde werknemers zijn aangewezen op de mogelijkheden van het lijfrenteregiem voor de opbouw van hun oudedagsvoorziening. Sinds 2008 bestaat de mogelijkheid om een lijfrente op te bouwen via banksparen. Wat betekenen lijfrenteverzekeringen en banksparen voor de adviespraktijk? Is het interessant voor bijvoorbeeld de DGA als aanvulling op het pensioen? Wat is fiscaal aantrekkelijk? En welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Resultaat

Na deze cursus:

  • weet u de mogelijkheden van het lijfrenteregiem en de plaats van het banksparen hierin;
  • bent u op de hoogte van de aanwendingsmogelijkheden van in het verleden afgesloten lijfrentevoorzieningen.

Inhoud

  • bepaling hoogte lijfrenteaftrek
  • voorwaarden lijfrentevoorzieningen bij een verzekeraar
  • voorwaarden lijfrentevoorzieningen bij banksparen
  • gevolgen shoppen met lijfrentekapitaal
  • sancties bij oneigenlijk gebruik
  • mogelijkheden oud regiem lijfrentepolissen