Incompany training

Lonen en de jaarrekening voor assistent accountants is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Lonen en de jaarrekening voor assistent accountants

Bij het samenstellen van de jaarrekening heeft de samensteller te maken met gegevens afkomstig van de loonadministratie. Het is de taak van de samensteller om die gegevens te controleren en op een juiste wijze in de jaarrekening te verwerken.

Resultaat

Na deze cursus:

 • weet u hoe u de gegevens van de loonadministratie kunt controleren;
 • kunt u problemen signaleren op het gebied van lonen bij het samenstellen van de jaarrekening;
 • kunt u de post lonen en salarissen op een correcte wijze verwerken in de jaarrekening.

Inhoud

 • vastleggingen ten behoeve van de belastingdienst en uitvoeringsorganisaties
 • toepassen controle in het kader van een samenstellingsopdracht (checklist)
 • opbouw van de loonstrook
 • de journaalpost bruto naar netto
 • jaaraansluiting lonen (verzamelloonstaat, cumulatieve totalen en vakantiegeld)
 • hoe om te gaan met verschillen in nettolonen?
 • verstrekkingen belast en onbelast
 • waar let de fiscus op?
 • het verwerken van lonen in de jaarrekening
 • bepaling overloopposten met betrekking tot lonen
 • risico’s bij het onjuist verwerken van lonen
 • pensioenen en sociale lasten