Incompany training

Lonen in de jaarrekening voor salarismedewerkers is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Lonen in de jaarrekening voor salarismedewerkers

De verwerking en het aansluiten van de loonadministratie met de financiële administratie is een belangrijke taak. Vooral als er verschillen zijn in de aansluiting, oftewel de klant heeft andere betalingen gedaan dan ‘voorgeschreven’ door de loonafdeling. Ook kan het zijn dat de belastingdienst of het pensioenfonds andere bedragen ‘in rekening brengen’ dan berekend door de loonafdeling.

Resultaat

Na deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de werkprocessen m.b.t. correcte verwerking ‘lonen’ in de jaarrekening;
  • kunt u beter communiceren met assistent-accountants omtrent aansluitingsverschillen;
  • bent u beter in staat om risico’s te signaleren omtrent personeel.

Inhoud

  • balans lezen’ in hoofdlijnen, m.n. balanspositie m.b.t. ‘lonen’
  • V & W, m.n. de personeelskosten
  • (handmatig) journaalpost opstellen
  • aansluiting loonadministratie met financiële administratie
  • verwerking eindheffing, afdrachtvermindering en premiekortingen
  • vastleggingen ten behoeve van de belastingdienst en uitvoeringsorganisaties
  • ziekteverzuimverzekering; premie en naverrekening