Incompany training

Masterclass Waardebepaling (Business Valuation) is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Masterclass Waardebepaling (Business Valuation)

Tijdens deze opleiding maakt u kennis met de moderne waarderingstheorieën. De opleiding is interactief van opzet door de afwisseling van een inleidende theoretische achtergrond met praktisch rekenwerk. Alle cursisten worden verzocht om een laptop met Excel mee te nemen. Tijdens de opleiding wordt een waarderingsmodel gebouwd wat daarna in de praktijk goed bruikbaar is.

Doel:

 • inzicht krijgen in de theoretische achtergronden van economische waarde;
 • praktische kennis opdoen van waarderingsmodellen;
 • vertaalslag kunnen maken van het waarderingsmodel naar de (onderhandelings)praktijk;
 • zelfstandig waarderingsopdrachten kunnen uitvoeren.

Inhoud

De masterclass Business Valuation bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Inleiding theorie van waarderen (2 dagdelen)

 • subjectiviteit van economische waarde;
 • het verschil tussen waarde en prijs;
 • Discounted Cash Flow (DCF) methode;
 • waarderingscasus;
 • inleiding rekenmodellen.

Module 2: Waarderingsmethoden en overnamefinanciering (2 dagdelen)

 • veel gemaakte fouten;
 • waarde onderneming versus waarde eigen vermogen;
 • minderheidsbelangen;
 • weighted Average Cost of Capital;
 • Adjusted Present Value;
 • overnamefinanciering.

Module 3: Waarderingscasus en integratie (2 dagdelen)

 • uitwerken waarderingscasus;
 • voorbereiden van een bieding;
 • onderhandelingen;
 • plenaire bespreking uitkomsten;
 • integratie en afsluiting.