Incompany training

Onderhanden projecten in de jaarrekening, samenstellen en controleren (Vaktechnisch overleg) is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Onderhanden projecten in de jaarrekening, samenstellen en controleren (Vaktechnisch overleg)

De post onderhandprojecten is vaak bepalend voor de jaarrekening van productie en bouwbedrijven. Als accountant dient u voldoende inzicht te hebben in de waardering en totstandkoming van deze post. Dit VTO behandeld aandachtspunten en uit te voeren werkzaamheden voor samenstel- en/of controleopdrachten.

Resultaat

Na deze cursus weet u op welke wijze u de regels voor de jaarverslaggeving kunt toepassen bij de balanspost onderhanden projecten. Kunt u het risico op materiële afwijkingen samenhangend met de post OHP voor samenstellen of controleren inschatten en weet aan welke vereisten een effectieve projectadministratie moet voldoen.

Inhoud

  • RJ 221 “Onderhanden projecten”
  • risico-inschatting samenstellen/controle, mede in het licht van economische omstandigheden
  • vereisten AO/IB en automatisering m.b.t. OHP
  • het testen van de AO/IB, automatisering en controle van de balanspost (controle)
  • werkzaamheden binnen de samenstelopdracht
  • werkzaamheden binnen de controleopdracht
  • winsttoerekening en verliesvoorziening
  • presentatie en toelichting in de jaarrekening
  • bespreken van praktijkcases