Incompany training

Overeenkomsten rond de vennootschap is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Overeenkomsten rond de vennootschap

Als uw klant werkt met één of meerdere BV’s of als uw klant samenwerkt in een vennootschap. Welke afspraken moeten dan worden vastgelegd in overeenkomst? Wat gaat er in de praktijk veelvuldig fout? In deze cursus leert u, wat u kunt doen als er sprake is van ‘tegenstrijdig belang.

Resultaat

Na deze cursus:

  • heeft u inzicht in welke zaken rondom een vennootschap juridisch moet worden vastgelegd;
  • kent u de gevolgen van het Duplicado-arrest en andere arresten in situatie van tegenstrijdig belang;
  • kunt u mogelijke knelpunten signaleren en voorkomen.

Inhoud

  • aandeelhouders- en stemovereenkomsten (inclusief statuten en afwijking daarvan d.m.v. aandeelhoudersovereenkomsten)
  • overeenkomsten met de directie: de managementovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, krediet- en leningsovereenkomsten;
  • overeenkomsten tussen moeder- dochtervennootschappen;
  • de gevolgen van de Duplicado-arrest;
  • wanneer, en hoe moet u bestaande overeenkomsten (laten) repareren;
  • het opsporen van mogelijke problemen.