Incompany training

Personeelslasten en de jaarrekening voor assistent accountants is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Personeelslasten en de jaarrekening voor assistent accountants

Bij het samenstellen van de jaarrekening heeft de samensteller te maken met gegevens afkomstig van de loonadministratie. Het is de taak van de samensteller om die gegevens te controleren en op een juiste wijze in de jaarrekening te verwerken. De cursus is ook geschikt voor assistenten in de controlepraktijk.

Resultaat

Door het volgen van deze cursus weet u hoe u de gegevens van de loonadministratie kunt controleren. Kunt u problemen signaleren op het gebied van lonen bij het samenstellen en controleren van de jaarrekening. U kunt de personeelslasten op een correcte wijze verwerken en toelichten in de jaarrekening.

Inhoud

  • steunen op het loonverwerkingsproces
  • relevante cao bepalingen
  • toepassen controle in het kader van een samenstellings- en/of controleopdracht
  • opbouw van de loonstrook
  • de journaalpost bruto naar netto
  • jaaraansluiting lonen (vzl, vakantiegeld)
  • fiscaal: auto van de zaak, verstrekkingen belast en onbelast
  • pensioenen en sociale lasten
  • bepaling overloopposten met betrekking tot lonen en pensioenen
  • toelichtingen in de jaarrekeningen