Incompany training

Praktijkcursus pensioen voor de loonafdeling is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Praktijkcursus pensioen voor de loonafdeling

Pensioen is de meest onderschatte en ondergewaardeerde arbeidsvoorwaarde die we kennen. Werkgevers hebben vaak geen idee van de kosten en werknemers geen idee wat men vanaf pensioengerechtigde leeftijd zal gaan ontvangen.

De komende jaren zullen ingrijpende wijzigingen in ons pensioenstelsel worden doorgevoerd om het huidige stelsel betaalbaar te houden. Daarnaast stelt de wet belangrijke verplichtingen aan ondernemers wanneer het gaat om de communicatie omtrent de pensioenregeling. Hierin kunnen de medewerkers van de loonafdeling een zeer belangrijke rol spelen, dus is het noodzakelijk om inhoudelijk op de hoogte te zijn van deze belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde.

Inhoud

  • uitleg en achtergrond Nederlands pensioenstelsel
  • Pensioenwet
  • uitleg huidige pensioenproblematiek
  • dekkingsgraad
  • verschillende pensioensystemen en pensioenuitvoerders
  • bepalende elementen in een pensioenregeling
  • lezen UPO (Uniforme Pensioenopgave)
  • (on)mogelijkheden omtrent schuiven met pensioendatum
  • verplichtingen en rol werkgever
  • gevolgen langer doorwerken voor het personeelsbeleid