Incompany training

Schade- en levensverzekeringen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Schade- en levensverzekeringen

Iedere ondernemer heeft een map met verzekeringspolissen, voor zowel de onderneming als voor de privésituatie. Vaak is deze verzekeringsportfolio in de loop der jaren opgebouwd. Het is zinvol om deze portfolio tegen het licht te houden en te beoordelen of er sprake is van onder- of oververzekering en te kijken of besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Resultaat

Na deze cursus:

 • heeft u meer inzicht in de hoofdlijnen van de diverse vormen van levensverzekeringen, waaronder lijfrente- verzekeringen en schadeverzekeringen;
 • bent u in staat om klanten globaal hierover te adviseren.

Inhoud

 • wettelijke bepalingen van de inhoud rechtsgeldige (verzekerings)overeenkomst
 • daadwerkelijke inhoud van een polis
 • partijen bij de verzekeringsovereenkomst
 • hoofdlijnen van de diverse verzekeringsovereenkomsten zoals:
 • levensverzekeringen (kapitaal- en rente uitkeringen)
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • ongevallenverzekeringen
 • schadeverzekeringen (gebouwen-, goederen inventaris- en bedrijfsschadeverzekeringen)
 • beperkte fiscale behandeling van diverse verzekeringsvormen