Incompany training

Schuldsanering en herstructurering is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Schuldsanering en herstructurering

Sommige van uw klanten verkeren in financieel zwaar weer. Zij hebben moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Soms kan een schuldsanering en herstructurering van de activiteiten en ondernemingsvorm(en) nuttig en nodig zijn. Door kennis van de relevante financiële en juridische aspecten kunt u vroegtijdig en adequaat adviseren, begeleiden en aansturen.

Resultaat

Na deze cursus:

 • weet u hoe uw vraagstukken rond herstructurering kunt oplossen;
 • kent u de kritische succesfactoren van schuldsanering en herstructurering;
 • kunt u adequaat reageren op en adviseren bij (tekenen van) financiële en continuïteitsproblemen bij uw klanten.

Inhoud

 • financieringsovereenkomsten
 • zekerheden
  • pandrecht en hypotheekrecht
  • borgtocht en hoofdelijkheid
  • keep well verklaringen en soortgelijke instrumenten
  • 403-verklaring
 • herkennen van bijzonder beheer signalen
 • het faillissement en haar gevolgen
  • curator: taak en bevoegdheid
  • pauliana en verrekening
  • bestuurdersaansprakelijkheid
 • schuldsanering buiten faillissement
  • schuldakkoord
  • debt for equity swap
 • schuldsanering in surseance/faillissement
  • dwangakkoord/cram down
  • doorstart
 • herstructurering
  • activa/passiva
  • aandelentransacties
  • juridische fusies en splitsingen
  • minnelijk / executie van zekerheden
  • pre-pack
 • praktijkcasuïstiek, mede op basis van uw eigen input