Incompany training

Strategie- en rendementsverbetering in het MKB is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Strategie- en rendementsverbetering in het MKB

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de MKB-ondernemingen op dit moment bezig is met kostenreductie en herbezinning. Efficiënter inkopen, doelgerichter werken en het afstoten van (niet-winstgevende) activiteiten zijn voorbeelden hoe je kosten kunt reduceren. Maar er is meer. Een strategische heroriëntatie, ketenintegratie en fusies en overnames worden ook ingezet om gestelde doelen (sneller) te bereiken.

De opleiding ‘Strategie- en Rendementsverbetering in het MKB’ gaat in op het samenhangend geheel van keuzes die bedrijven maken. Keuzes die de positie van het bedrijf uiteindelijk versterken en overlevingskansen in economisch slechte tijden vergroten.

Resultaat

Gedurende de opleiding ‘Strategie- en Rendementsverbetering in het MKB’ zullen praktische modellen, handvatten en voorbeelden worden aangereikt op welke wijze adviseurs hun MKB relaties kunnen begeleiden bij zaken als strategiebepaling, klantsegmentatie, prijsstelling, kostenreductie, kostprijsberekening en het monitoren van ondernemingsdoelstellingen.

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen in twee dagdelen aan bod komen:

  • strategisch management;
  • overwegingen van ondernemers;
  • de accountant als MKB adviseur;
  • beïnvloedingstrategieën;
  • monitoren van doelstellingen;
  • ketensamenwerking;
  • bankmanagement, risicomanagement en praktijkcases.