Incompany training

Strategisch management in het MKB is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Strategisch management in het MKB

In toenemende mate zal de accountant de rol als adviseur op strategisch niveau moeten vervullen. Dat vereist inzicht in het strategievormingsproces en kennis van modellen die bij de strategiebepaling en bij de beheersing van de strategie van belang zijn.

Resultaat

Na deze cursus:

  • bent u beter in staat met de ondernemer te spreken over strategische vraagstukken
  • kunt u de ondernemer begeleiden bij de strategievorming en de beheersing daarvan.

Inhoud

  • het stappenplan van het strategievormingsproces
  • analyse modellen ter ondersteuning van strategische keuze
  • een prognosemodel voor het MKB, waarmee de realisatie van de strategie kan worden bewaakt.
  • praktijkcasuïstiek
  • formuleren van missie, visie en organisatiedoelen
  • redeneren vanuit diverse managementmodellen