Incompany training

Verandermanagement, het beste uit veranderingen halen is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Verandermanagement, het beste uit veranderingen halen

De moderne accountant kijkt niet alleen een jaar terug, maar juist ook vooruit. Hij helpt zijn klant, de ondernemer, bij het analyseren en ontwikkelen van veranderingstrajecten en het veilig (financieel) onderbouwen daarvan. Daarvoor is kennis van verandermanagement vereist, op een praktisch, concrete en directe manier.

De accountant staat schouder aan schouder met de ondernemer in veranderingstrajecten en werkt proactief mee, hij neemt een duidelijke eigen rol in, waardoor hij als business partner gewaardeerd wordt.

MBG Accountancy Opleidingen heeft hiervoor een praktijkgericht opleiding ontwikkeld, die u helpt grip te krijgen op het vaak grillige traject van veranderingen. U staat na het traject met veel meer zelfvertrouwen en inzicht in het veranderingsproces en bent een waardevolle sparring-partner voor de ondernemer, die door u met meer (financieel) zelfvertrouwen de verandering leidt!

Inhoud

Tijdens deze training werkt u met voorbeelden uit uw eigen praktijk en ontwikkelt u tools om morgen uw klanten met raad en daad terzijde te staan. In elke module worden eigen praktijkvoorbeelden gebruikt om de theorie concreet en toepasbaar te maken.

Module 1: Verandermanagement in vogelvlucht (1 dagdeel)

Een overzicht van verandermanagement aan de hand van:

 • verandermanagement als integraal onderdeel van het bedrijfsproces;
 • verschillende opvattingen over verandermanagement (Quinn, Barret, Kotter, de Caluwe, Homan);
 • toepassen van instrumenten voor cultuuranalyse en –typologie (o.a. OCAI).

Module 2: De waarde achter weerstand: Making the most out of changes! (1 dagdeel)

 • veranderen is afscheid nemen van het oude en vertrouwde, hoe daarmee om te gaan?;
 • als belangrijke waarden in de knel komen, ontstaat er weerstand: hoe met veranderingsprocessen de cultuur en de samenwerking juist versterkt kan worden?;
 • inzicht in de verschillende cultuurlagen van een organisatie als manieren om veranderingen te sturen (Dilts en Barret).

Module 3: Interventiestijlen: De veranderingen net een stap voor zijn (1 dagdeel)

 • inzicht in verschillende interventiestijlen aan de hand van opvattingen over verandermanagement, met als belangrijkste methode: De Veranderstrategieën van De Caluwe (zie module 1);
 • het Waarden-Succes model als praktische tool om veranderingsprocessen te leiden;
 • inzicht in en toepassing van effectieve communicatiestijlen aan de hand van De Caluwe.

Module 4: Vormgeven en leiden van veranderingsprocessen: sturen door los te laten (1 dagdeel)

 • blauwdruk denken vs chaos: hoe laveren we door het veranderingsproces?;
 • project- en procesmanagement: Hoe creëren we een structuur om mensen zelf veranderingen vorm te laten geven zonder de regie uit handen te geven?;
 • eindpresentatie van verschillende praktijkvoorbeelden.