Incompany training

Verdieping ontslagrecht is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Verdieping ontslagrecht

U hebt in uw werk te maken met ontslagrecht. Dan merkt u ongetwijfeld dat het ontslagrisico voor medewerkers toeneemt. Het bedrijfsleven verandert voortdurend en steeds vaker leidt dat tot reorganisaties, fusies of faillissementen.

Resultaat

Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de actuele jurisprudentie en de nieuwste ontwikkelingen.

Inhoud

  • onregelmatig ontslag, nietig ontslag en kennelijk onredelijk ontslag
  • ontslag op staande voet
  • de keuze tussen een ontbindings- of een opzeggingsprocedure
  • ontbinding/opzegging van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • ontslag van bijvoorbeeld een arbeidsongeschikte werknemer