Incompany training

Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen (Vaktechnisch overleg) is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen (Vaktechnisch overleg)

Verslaggeving voor verenigingen, stichtingen en fondswervende instellingen loopt grotendeels parallel met die voor BV’s. Toch zijn er bepaalde punten verschillen. Deze cursus richt zich op de specifieke aspecten die spelen bij de verslaggeving voor deze instellingen.

Resultaat

Na deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de wettelijke bepalingen en richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor verenigingen, stichtingen en fondsenwervende instellingen;
  • weet u deze bepalingen en richtlijnen op de juiste wijze toe te passen.

Inhoud

  • RJ 630: commerciële verenigingen en stichtingen
  • RJ 640: organisaties zonder winststreven
  • RJ 650: fondsenwervende instellingen
  • het bestuursverslag
  • ANBI en de jaarrekening
  • subsidie en subsidieverantwoording
  • consolidatie stichtingen en verenigingen
  • toepassing bij kleine verenigingen en stichtingen