Incompany training

Voorbereiding toetsingsbezoek Raad van Toezicht NBA is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Voorbereiding toetsingsbezoek Raad van Toezicht NBA

In 2013 zijn NIVRA en NOVAA gefuseerd, ook de toetsingsorganisaties CKO en RVT gaan samen in de Raad voor Toezicht. Uit de vakpers blijkt dat de aandacht voor en toetsing van kwaliteit in de MKB praktijk onverminderd een speerpunt blijft.

Tijdens deze cursus wordt u voorbereidt op toetsing van uw kantoor door SRA of RvT.

Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in de eisen die de wet- en regelgeving stelt aan kantoren met samenstel-opdrachten en/of overige controleopdrachten. Weet u of uw handboek aan de vereisten voldoet, heeft u inzicht in de onderdelen daar op getoetst wordt en bent u voorbereid op de toetsingsdag en de omgang met de toetsers.

Inhoud

  • overzicht kwaliteitseisen kantoren met samenstel- en/of overige assurance opdrachten (NVAKass en NVAKaav)
  • doelstelling en verloop gehele proces toetsing
  • procedure toetsing, uw rechten en plichten
  • toetsingseisen handboek, uitvoering opdrachten
  • praktische tips voorbereiding en toetsingsdag
  • uitkomst van de toetsing, het vervolg, sancties
  • cases en praktijkvoorbeelden, discussie
  • optioneel: aanvulling i.v.m. AFM vergunning