Incompany training

Waardering van materiële vaste activa en vastgoed: aandachtspunten tijdens de crisis is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Waardering van materiële vaste activa en vastgoed: aandachtspunten tijdens de crisis

Na de malaise op de woningmarkt begint de vastgoedcrisis nu voelbaar te worden op de bedrijfsvastgoedmarkt. Bij samenstellen en controleren kan de accountant geconfronteerd worden met waarderingsvraagstukken (impairment) bij panden en bedrijfsgebouwen. Maar ook bij (buitengebruik gestelde) machines en transportmiddelen kan dit actueel zijn.

Resultaat

Na deze cursus bent u volledig bijgepraat over de verslaggevingsvereisten en kunt u waardebegrippen als reële waarde en bedrijfswaarde in de praktijk toepassen. U bent op de hoogte van veel voorkomende vraagstukken en de praktische vertaling hiervan bij uw cliënten.

Inhoud

  • wettelijke voorschriften, RJ 212 en 213, Besluit Actuele Waarde inzake materiële vaste activa
  • praktijkhandreiking 1117 Risico analyse accountantscontrole vastgoed
  • veel voorkomende vraagstukken zoals:
  • wijziging afschrijvingstermijnen en restwaarden
  • impairment en wanneer dit van toepassing is
  • welk waardebegrip past bij welke situatie
  • taxatierapporten en interpretatie
  • casusposities en voorbeelden
  • eigen vraagstukken cursisten