Incompany training

Werkkostenregeling is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de Werkkostenregeling (WKR) in werking getreden. Tot 2015 zijn ondernemers vrij om deze regeling toe te passen, daarna is toepassing van de regeling verplicht. Veel ondernemers houden zich niet of nauwelijks bezig met deze regeling, terwijl er veel redenen zijn om dit wel te doen. Denk aan de voorbereidingstijd die implementatie van deze regeling vraagt, maar vooral de gemiste kans om te besparen op de loonkosten.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van de WKR en worden alle facetten praktijkgericht behandeld.

Inhoud

  • uitleg en achtergrond WKR
  • overzicht ‘niet tot het loon behorende’ en intermediaire kostenvergoedingen
  • toelichting gerichte vrijstelling en nihil-gewaardeerde verstrekkingen
  • keuzemogelijkheden loon of eindheffingsloon
  • loonaangifte
  • aandachtspunten administratieve verwerking
  • werking uitruil arbeidsvoorwaarden
  • wijziging arbeidsvoorwaarden