Incompany training

Wijzigingen en update WWFT is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Wijzigingen en update WWFT

Uw accountantskantoor moet uit hoofde van artikel 35 Wwft zorgen dat de werknemers bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen! Wanneer heeft uw kantoor dit voor het laatst gedaan? Uit toetsingen en reviews komt naar voren dat identificatie, UBO’s en bepaling cliëntrisicoprofiel niet altijd goed wordt uitgevoerd en vastgelegd. Ook vinden veel medewerkers het lastig om risicotransacties te herkennen. Personeel belast met verwerken van administraties zijn soms uw enige ogen en oren op het gebied van de Wwft! BFT toetst regelmatig accountantskantoren op naleving.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus-training zijn uw medewerkers en uzelf weer volledig op de hoogte van de verplichtingen van het accountantskantoor op grond van de Wwft, de nieuwste wetswijzigingen, risicotransacties en de meldingsplicht.

Inhoud

 • Opbouw en basiskennis Wwft (‘bekend zijn met de bepalingen’ ingevolge art. 35 Wwft)
 • Historisch- en Europees perspectief
 • Overzicht wijzigingen sinds 2013
 • Kennis rondom cliëntonderzoek
 • Technieken en (recente) voorbeelden witwassen
 • Begrippen i.v.m. witwassen en financieren van terrorisme (incl. gratis naslagwerk)
 • Technieken en (recente) voorbeelden financieren van terrorisme
 • Casuïstiek en bewustwording
 • Herkennen van een ongebruikelijke transactie (art. 35 Wwft)
 • Indicatoren per fase van het samenstelproces (incl. gratis naslagwerk)
 • Kennis rondom meldplicht
 • Toezicht en handhaving – wat doet BFT
 • Online wegwijs in relevante bronnen