Accountancy opleidingen

 • Actualiteiten jaarrekeningen
 • Beoordelingsopdrachten (Vaktechnisch overleg)
 • Cijferbeoordeling in de samenstelpraktijk
 • Commerciële jaarrekening op fiscale gronden
 • Compliance, OKB en AFM-eisen voor de controlepraktijk
 • De inhoud van de jaarrekening voor kleine ondernemingen
 • Efficiënt en risicogericht samenstellen
 • Efficiënt invullen van uw rol als groepsaccountant; NVCOS 600 proof
 • Flex B.V. voor accountants
 • Highlights HRA COS, verdieping en vooral de praktische toepassing
 • Interne kwaliteitsreview: praktische invulling op uw MKB-accountantskantoor
 • Jaarrekening van de BV op fiscale grondslagen
 • Jaarrekening bespreking als adviesgesprek
 • Onderhanden projecten in de jaarrekening, samenstellen en controleren (Vaktechnisch overleg)
 • Overige assurance voor samenstellers
 • Overtuigen met de managementletter
 • Personeelslasten en de jaarrekening voor assistent accountants
 • Regelgeving bij samenstelopdrachten
 • Risicoanalyse bij samenstelopdrachten
 • Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen (Vaktechnisch overleg)
 • Voorbereiding toetsingsbezoek Raad van Toezicht NBA
 • Waardering van materiële vaste activa en vastgoed: aandachtspunten tijdens de crisis
 • Wijzigingen en update WWFT

NBA en Cedeo erkend

 • logo PE NBA
 • logo Cedeo Accountancy Opleidingen