Incompany training

Frauderisicofactoren (8 PE) is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Frauderisicofactoren (8 PE)

Als controlerend accountant moet u scherp zijn op frauderisico’s. Wat vraagt de regelgeving van u? Leer effectiever omgaan met vermoedens van fraude bij mkb-klanten.

Bij controles worden nog te weinig frauderisico’s erkend. Terwijl dit vanuit uw zorgplicht wel van u verwacht mag worden. U moet dus scherp zijn, want ook in het mkb is fraude vaak een materieel controlerisico.

Hoe zorgt u ervoor dat u en uw controleteam een betere neus krijgen voor frauderisico’s? En wat betekent dit voor uw controlestrategie? In deze cursus staat relevante regelgeving en het effectief communiceren over (mogelijke) frauderisico’s centraal. Ook leert u de fraudedriehoek te vertalen naar concrete werkzaamheden.

Onderwerpen

  • Relevante regelgeving fraude, zoals COS240 en 315
  • Hoe ver gaat uw verantwoordelijkheid als accountant?
  • Bewustwording van frauderisico’s, herkennen en signaleren
  • Praktisch inzetten van de fraudedriehoek
  • Hoe maakt u fraudedetectie onderdeel van alle controles op uw kantoor?
  • Vastleggen van frauderisico’s in het dossier
  • Controlestrategie aanpassen op basis van de gesignaleerde risico’s
  • In gesprek met RvC en de dga

Resultaat

U bent zich bewuster van de frauderisicofactoren in de mkb-praktijk. U analyseert en communiceert effectief over frauderisico’s in de risico- en planningsfase. U voldoet aan uw PE-verplichting.

Verplicht

Deze training is verplicht voor alle openbare accountants die werkzaamheden verrichten t.b.v. wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening in 2017.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

Projectleider

06-11920119