Lonen- Sociale Zekerheid & Arbeidsrecht

 • Aansluiting salaris- en HR-afdeling
 • Actualiteiten huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen
 • Actualiteiten Lonen
 • Afdrachtvermindering en loonkostensubsidies
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsovereenkomsten / arbeids- en ontslagrecht
 • De succesvolle loonadviseur
 • Effectief verzuimmanagement voor de loonadviseur
 • Erfrecht- en Successierecht
 • Estate Planning in vogelvlucht
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Inleners, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Introductie pensioenen en andere toekomstvoorzieningen
 • Kostenreductie door effectief verzuimmanagement
 • Lijfrente en banksparen
 • Lonen en de jaarrekening voor assistent accountants
 • Lonen in de jaarrekening voor salarismedewerkers
 • Oudedagsvoorzieningen voor ondernemers
 • Pensioenvoorziening voor de DGA
 • Praktijkcursus pensioen voor de loonafdeling
 • Regels rond looncontrole
 • Schade- en levensverzekeringen
 • Verdieping ontslagrecht
 • Werkkostenregeling

NBA en Cedeo erkend

 • logo PE NBA
 • logo Cedeo Accountancy Opleidingen